เมื่อต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด กลางแดดและฝุ่นควัน

เมื่อต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด กลางแดดและฝุ่นควัน

ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ นี่คือสิ่งสำคัญ การติดตั้งกล้องวงจรปิดใน Site งานต่างๆ สิ่งที่สำคัญ คือ ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากตัวเองก่อน นั่นคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล Personal Protection Equipment กล่าวคือ

กล้องวงจรปิด

เมื่อติดตั้ง กล้องวงจรปิด อยู่กลางแดดและฝุ่นควัน

1.ศีรษะ ต้องสวมหมวกนิรภัย จะได้ป้องกันการกระแทก เมื่อเดินชนและป้องกันวัสดุตกหล่นจากที่สูง ส่วนศีรษะสำคัญมาก หากเกิดอุบัติเหตุ

2.ดวงตา ป้องกันด้วยการสวมแว่นตา จะช่วยกันฝุ่นละอองจากลม เศษจากการเจียรวัสดุ และสารเคมี รวมถึงการป้องกันแสงแดด

  1. หู เป็นอวัยวะที่สำคัญ ควรใส่เครื่องป้องกันเสียง ในพื้นที่ Site งานที่มีเสียงดัง เพื่อป้องกันหูหนวกในระยะยาว

4.ชุดทำงานต้องเป็นชุดที่ใส่สบาย และต้องไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เพื่อสะดวกในการทำงาน และไม่ให้เสื้อผ้าไปเกี่ยวเครื่องจักร

5.ถุงมือ เวลาทำงานจำต้องสวมถุงมือ เพื่อสะดวกในการทำงานและถูกสารเคมีต่างๆ และเลือกถุงมือให้เหมาะกับงาน อาทิ ถุงมือหนังกันความร้อน ถุงมือหนังสำหรับช่างเชื่อม หรือ ถุงมือที่ใช้จับกระจก

6.รองเท้านิรภัย อาจเป็นรองเท้าบูท หรือแบบหุ้มข้อธรรมดา ต้องเป็นรองเท้าที่มีหัวเสริมเหล็ก พื้นป้องกันการลื่นได้เป็นอย่างดี และกันความร้อนได้ ต้องให้พอดีกับเท้า อย่าคับหรือหลวมจนเกินไป เพราะจะเป็นอุปสรรคในการติดตั้งกล้องวงจรปิด และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

ที่กล่าวมานี้ หากผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปฏิบัติตามกฎก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต

Be Sociable, Share!