5 ประโยชน์ของการ ทำอาหาร เป็น

5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

หากถามคุณผู้หญิงยุคใหม่ส่วนใหญ่ว่าสามารถ ทำอาหาร ได้หรือไม่ คำตอบที่ได้รับน่าจะเป็นไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้หญิงหันมาทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารเพื่อทำกินเอง หรือปัจจัยจากการแยกครอบครัวทำให้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่ที่สามารถ ทำอาหาร ได้ โดยเฉพาะอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ต้องพิถีพิถัน มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน สำหรับ 5 ประโยชน์ของการ ทำอาหาร มีดังนี้

อร่อย

การ ทำอาหาร เป็นนั้นใครก็สามารถทำได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดแล้วยังช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารที่ทำด้วย ซึ่งความอร่อยก็คือฝีมือในการปรุงอาหาร โดยการเลือกเครื่องปรุงรส หรือการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกง เครื่องเทศต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้รสชาติอาหารมีความอร่อยยิ่งขึ้น

สะอาด

การ ทำอาหาร เป็นนั้นไม่ใช่เพียงแค่การปรุงอาหาร แต่ควรจะต้องรู้จักวิธีในการเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เนื้อสัตว์ การเลือกใช้ผัก เครื่องปรุง เครื่องเทศต่างๆ เพื่อนำมาประกอบอาหาร อาทิ การเลือกปลาควรเลือกปลาตาใส เหงือกแดงเป็นปลาที่สดใหม่ การเลือกผักควรเลือกที่มีรอยเจาะจากหนอนหรือแมลงบ้างเพื่อได้ผักที่สะอาดปลอดสาร

เพื่อสุขภาพ

สุขภาพที่ดีเริ่มได้จากการ ทำอาหาร โดยเฉพาะการทำกินเองเพราะคุณสามารถทราบทุกขั้นตอนในการประกอบอาหาร ซึ่งการรับประทานอาหารที่ดีเป็นประจำก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับประทานนั้นมีสุขภาพที่ดี มากกว่าการรับประทานอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารตามร้านขายอาหารต่างๆ

สร้างรายได้

หากคุณ ทำอาหาร เป็นก็สามารถสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตัวเองได้ ซึ่งอาหารถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีการขายอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่เป็นกับข้าว หรือราดข้าวต่างๆ ซึ่งสามารถขายได้ทั้งในเวลาเช้า กลางวัน เย็น หรือมื้อดึกได้อีกด้วย

เสน่ห์ปลายจวัก

การ ทำอาหาร เป็นสามารถสร้างเสน่ห์ปลายจวักให้กับคุณผู้หญิง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะออกเรือนแต่งงาน หรืออาจจะ ทำอาหาร ให้กับคุณพ่อคุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ในบ้านรับประทาน ซึ่งสามารถเริ่มได้จากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การอ่านหนังสือ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือการเรียนสอน ทำอาหาร ตามโรงเรียน สถาบันต่างๆ ดังนั้นการประกอบอาหารเป็นเป็นเมนูอื่นๆ จึงถือเป็นเสน่ห์ปลายจวักด้วย

การ ทำอาหาร เพื่อรับประทานเองนั้นมีส่วนช่วยในการเพิ่มรสชาติที่อร่อยให้กับอาหาร สามารถเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดได้ เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมเสน่ห์ปลายจวักให้กับคุณผู้หญิง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะมีครองครัวสามารถ ทำอาหาร เพื่อให้คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามี ลูก หรือญาติได้อีกด้วย

Be Sociable, Share!