5 เหตุผลที่ควร ทำอาหาร กินเอง

make-food

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต โดยแต่ละบ้านนั้นอาจจะ ทำอาหาร กินเอง หรือเลือกที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูป เพราะว่าสะดวกมากกว่าการทำด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาในการ ทำอาหาร จึงส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้วย โดยจะสังเกตได้จากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการรับประทานอาหาร สำหรับ 5 เหตุผลที่ควรจะ ทำอาหาร กินเองมีดังต่อไปนี้

เพื่อสุขภาพ

สุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการเริ่มจากการ ทำอาหาร ดังนั้นคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีควรเลือกที่จะประกอบอาหารเพื่อรับประทานเอง ซึ่งอาหารที่ทำนั้นก็ควรที่จะทำเป็นอาหารสุขภาพ โดยเน้นผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ ไขมัน ซึ่งไขมันมีคอเลสโตรอสสูงอาจทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคอื่นๆ ตามมาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

เลือกวัตถุดิบได้

การ ทำอาหาร ควรเลือกวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารด้วยตัวเองเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดสะอาด ดังนั้นจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือเครื่องปรุงประเภทต่างๆ ที่นำมาประกอบอาหารให้ได้รสชาติที่อร่อยและเพื่อสุขภาพด้วย

ช่วยควบคุมน้ำหนัก

การควบคุมหรือลดน้ำหนักสามารถเริ่มได้จากการ ทำอาหาร เพื่อรับประทานเอง โดยเน้นการรับประทานอาหารในมื้อเช้าและกลางวัน เพราะร่างกายสามารถเผาผลาญได้ดี และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในมื้อเย็น และค่ำ เพราะร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญน้อยลง ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารมื้อเย็นในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งควรที่จะออกกำลังเพื่อช่วยเร่งการเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพ

ประหยัด

ข้อดีของการ ทำอาหาร รับประทานเองนั้นก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำเร็จรูปรับประทาน หรือการเดินทางไปรับประทานอาหารนอกบ้านตามร้านอาหารต่างๆ ซึ่งการ ทำอาหาร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่งผลทำให้คุณมีรายจ่ายน้อยลง แต่ได้รับประทานอาหารฝีมือตนเองมากขึ้น

สร้างสัมพันธ์ที่ดี

ความสัมพัธ์ที่ดีภายในครอบครัวเป็นข้อดีที่ได้จากการ ทำอาหาร รับประทานเองในครอบครัว รวมถึงการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทำให้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างครอบครัว โดยจะสังเกตได้ว่าหลายครอบครัวเลือกที่จะ ทำอาหาร รับประทานกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาวเพื่อเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันในครอบครัว

การ ทำอาหาร กินเองนั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพราะช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพทำให้สุขภาพดีขึ้น สามารถเลือกวัตถุดิบในการนำมาปรุงอาหารเองได้ สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ ประหยัด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ ทำอาหาร และ รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการประกอบอาหารรับประทานเอง

Be Sociable, Share!